Περίοδος
Αίθουσα Α.212
212
Αίθουσα Α.212 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Α Αρχαίος Ελαιώνας 63 θέσεων, 64 τ.μ. Εξοπλισμός Τοποθεσία
Τμήματα