Περίοδος
Αίθουσα Α.213
213
Αίθουσα Α.213 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Α Αρχαίος Ελαιώνας 63 θέσεων, 64 τ.μ. Εξοπλισμός Τοποθεσία
Τμήματα