Περίοδος
Αίθουσα Α.215
215
Αίθουσα Α.215 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Α Αρχαίος Ελαιώνας 63 θέσεων, 67 τ.μ. Εξοπλισμός Τοποθεσία
Τμήματα