Περίοδος
Αίθουσα Α.216
216
Αίθουσα Α.216 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Α Αρχαίος Ελαιώνας 63 θέσεων, 64 τ.μ. Εξοπλισμός Τοποθεσία
Τμήματα