Περίοδος
Αίθουσα Β.222
222
Αίθουσα Β.222 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Β Αρχαίος Ελαιώνας 115 θέσεων, 69 τ.μ. Εξοπλισμός Τοποθεσία
Τμήματα