Περίοδος
Αίθουσα Β.223
223
Αίθουσα Β.223 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Β Αρχαίος Ελαιώνας 63 θέσεων, 69 τ.μ. Εξοπλισμός Τοποθεσία
Τμήματα