Περίοδος
Αίθουσα Β.225
225
Αίθουσα Β.225 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Β Αρχαίος Ελαιώνας 30 θέσεων, 72 τ.μ. Εξοπλισμός Τοποθεσία
Τμήματα