Περίοδος
Αίθουσα Β.226
226
Αίθουσα Β.226 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Β Αρχαίος Ελαιώνας 117 θέσεων, 69 τ.μ. Εξοπλισμός Τοποθεσία
Τμήματα