Περίοδος
Αίθουσα Δ.101
101
Αίθουσα Δ.101 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Δ Αρχαίος Ελαιώνας 66 θέσεων, 68 τ.μ. Εξοπλισμός Τοποθεσία
Τμήματα