Περίοδος
Αίθουσα Ε.12-13
12-13
Αίθουσα Ε.12-13 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Ε Αρχαίος Ελαιώνας 197 θέσεων, 123 τ.μ. Εξοπλισμός Τοποθεσία
Τμήματα