Περίοδος
Αίθουσα Ζ.Β002
Β002
Αίθουσα Ζ.Β002 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Ζ Αρχαίος Ελαιώνας 96 θέσεων, 134 τ.μ. Εξοπλισμός Τοποθεσία
Τμήματα