Αίθουσες

Φωτογραφία Πληροφορίες Τοποθεσία
115
Αίθουσα Κ10.115 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ10 Άλσος Αιγάλεω 120 θέσεων, 126 τ.μ.
Τοποθεσία
022
Αίθουσα Κ11.022 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Κ11 Άλσος Αιγάλεω 0 θέσεων, 20 τ.μ.
Τοποθεσία
124
Αίθουσα Κ11.124 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ11 Άλσος Αιγάλεω 64 θέσεων, 56 τ.μ.
Τοποθεσία
125
Αίθουσα Κ11.125 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ11 Άλσος Αιγάλεω 64 θέσεων, 45 τ.μ.
Τοποθεσία
126
Αίθουσα Κ11.126 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ11 Άλσος Αιγάλεω 60 θέσεων, 0 τ.μ.
Τοποθεσία
134
Αίθουσα Κ11.134 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ11 Άλσος Αιγάλεω 90 θέσεων, 72 τ.μ.
Τοποθεσία
135
Αίθουσα Κ11.135 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ11 Άλσος Αιγάλεω 35 θέσεων, 60 τ.μ.
Τοποθεσία
136
Αίθουσα Κ11.136 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ11 Άλσος Αιγάλεω 60 θέσεων, 30 τ.μ.
Τοποθεσία
137
Αίθουσα Κ11.137 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ11 Άλσος Αιγάλεω 60 θέσεων, 30 τ.μ.
Τοποθεσία
006
Αίθουσα Κ13.006 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Κ13 Άλσος Αιγάλεω 32 θέσεων, 20 τ.μ.
Τοποθεσία
007
Αίθουσα Κ13.007 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Κ13 Άλσος Αιγάλεω 34 θέσεων, 20 τ.μ.
Τοποθεσία
107
Αίθουσα Κ13.107 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ13 Άλσος Αιγάλεω 85 θέσεων, 75 τ.μ.
Τοποθεσία
001
Αίθουσα Κ16.001 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Κ16 Άλσος Αιγάλεω 222 θέσεων, 199.8 τ.μ.
Τοποθεσία
002
Αίθουσα Κ16.002 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Κ16 Άλσος Αιγάλεω 121 θέσεων, 121 τ.μ.
Τοποθεσία
006
Αίθουσα Κ16.006 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Κ16 Άλσος Αιγάλεω 70 θέσεων, 80 τ.μ.
Τοποθεσία
009
Αίθουσα Κ16.009 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Κ16 Άλσος Αιγάλεω 81 θέσεων, 80 τ.μ.
Τοποθεσία
101
Αίθουσα Κ16.101 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ16 Άλσος Αιγάλεω 72 θέσεων, 96 τ.μ.
Τοποθεσία
102
Αίθουσα Κ16.102 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ16 Άλσος Αιγάλεω 56 θέσεων, 72 τ.μ.
Τοποθεσία
103
Αίθουσα Κ16.103 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ16 Άλσος Αιγάλεω 63 θέσεων, 72 τ.μ.
Τοποθεσία
110
Αίθουσα Κ16.110 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ16 Άλσος Αιγάλεω 81 θέσεων, 0 τ.μ.
Τοποθεσία
113
Αίθουσα Κ16.113 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ16 Άλσος Αιγάλεω 90 θέσεων, 90 τ.μ.
Τοποθεσία
114
Αίθουσα Κ16.114 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ16 Άλσος Αιγάλεω 90 θέσεων, 90 τ.μ.
Τοποθεσία
201
Αίθουσα Κ16.201 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Κ16 Άλσος Αιγάλεω 72 θέσεων, 56 τ.μ.
Τοποθεσία
202
Αίθουσα Κ16.202 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Κ16 Άλσος Αιγάλεω 72 θέσεων, 56 τ.μ.
Τοποθεσία
205
Αίθουσα Κ16.205 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Κ16 Άλσος Αιγάλεω 72 θέσεων, 58 τ.μ.
Τοποθεσία
209
Αίθουσα Κ16.209 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Κ16 Άλσος Αιγάλεω 90 θέσεων, 82.1 τ.μ.
Τοποθεσία
213
Αίθουσα Κ16.213 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Κ16 Άλσος Αιγάλεω 90 θέσεων, 82.1 τ.μ.
Τοποθεσία
214
Αίθουσα Κ16.214 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Κ16 Άλσος Αιγάλεω 90 θέσεων, 82.1 τ.μ.
Τοποθεσία
219
Αίθουσα Κ16.219 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Κ16 Άλσος Αιγάλεω 72 θέσεων, 77 τ.μ.
Τοποθεσία
004
Αίθουσα Κ3.004 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Κ3 Άλσος Αιγάλεω 90 θέσεων, 0 τ.μ.
Τοποθεσία
106
Αίθουσα Κ4.106 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ4 Άλσος Αιγάλεω 60 θέσεων, 70 τ.μ.
Τοποθεσία
003
Αίθουσα Κ5.003 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Κ5 Άλσος Αιγάλεω 48 θέσεων, 40 τ.μ.
Τοποθεσία
102
Αίθουσα Κ5.102 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ5 Άλσος Αιγάλεω 30 θέσεων, 64 τ.μ.
Τοποθεσία
103
Αίθουσα Κ5.103 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ5 Άλσος Αιγάλεω 36 θέσεων, 64 τ.μ.
Τοποθεσία
104
Αίθουσα Κ5.104 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ5 Άλσος Αιγάλεω 54 θέσεων, 64 τ.μ.
Τοποθεσία
105
Αίθουσα Κ5.105 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ5 Άλσος Αιγάλεω 30 θέσεων, 35 τ.μ.
Τοποθεσία
204
Αίθουσα Κ5.204 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Κ5 Άλσος Αιγάλεω 54 θέσεων, 63.63 τ.μ.
Τοποθεσία
211
Αίθουσα Κ5.211 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Κ5 Άλσος Αιγάλεω 54 θέσεων, 63.57 τ.μ.
Τοποθεσία
304
Αίθουσα Κ5.304 Όροφος: Τρίτος Κτήριο: Κ5 Άλσος Αιγάλεω 54 θέσεων, 0 τ.μ.
Τοποθεσία
305
Αίθουσα Κ5.305 Όροφος: Τρίτος Κτήριο: Κ5 Άλσος Αιγάλεω 57 θέσεων, 0 τ.μ.
Τοποθεσία
101
Αίθουσα Κ6.101 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ6 Άλσος Αιγάλεω 120 θέσεων, 98.3 τ.μ.
Τοποθεσία
108
Αίθουσα Κ6.108 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ6 Άλσος Αιγάλεω 64 θέσεων, 65 τ.μ.
Τοποθεσία
120
Αίθουσα Κ6.120 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ6 Άλσος Αιγάλεω 52 θέσεων, 78 τ.μ.
Τοποθεσία
004
Αίθουσα Κ7.004 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Κ7 Άλσος Αιγάλεω 54 θέσεων, 58 τ.μ.
Τοποθεσία
104
Αίθουσα Κ7.104 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ7 Άλσος Αιγάλεω 67 θέσεων, 65 τ.μ.
Τοποθεσία
107
Αίθουσα Κ7.107 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ7 Άλσος Αιγάλεω 59 θέσεων, 65 τ.μ.
Τοποθεσία
204
Αίθουσα Κ7.204 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Κ7 Άλσος Αιγάλεω 54 θέσεων, 60 τ.μ.
Τοποθεσία
205
Αίθουσα Κ7.205 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Κ7 Άλσος Αιγάλεω 54 θέσεων, 62 τ.μ.
Τοποθεσία
303
Αίθουσα Κ7.303 Όροφος: Τρίτος Κτήριο: Κ7 Άλσος Αιγάλεω 138 θέσεων, 138 τ.μ.
Τοποθεσία
001
Αίθουσα Κ8.001 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Κ8 Άλσος Αιγάλεω 64 θέσεων, 69 τ.μ.
Τοποθεσία
114
Αίθουσα Κ8.114 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Κ8 Άλσος Αιγάλεω 36 θέσεων, 38 τ.μ.
Τοποθεσία
206
Αίθουσα Κ8.206 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Κ8 Άλσος Αιγάλεω 25 θέσεων, 45 τ.μ.
Τοποθεσία
213
Αίθουσα Κ8.213 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Κ8 Άλσος Αιγάλεω 40 θέσεων, 65 τ.μ.
Τοποθεσία
214
Αίθουσα Κ8.214 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Κ8 Άλσος Αιγάλεω 20 θέσεων, 40 τ.μ.
Τοποθεσία
217
Αίθουσα Κ8.217 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Κ8 Άλσος Αιγάλεω 40 θέσεων, 70 τ.μ.
Τοποθεσία
218
Αίθουσα Κ8.218 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Κ8 Άλσος Αιγάλεω 60 θέσεων, 62 τ.μ.
Τοποθεσία
303
Αίθουσα Κ9.303 Όροφος: Τρίτος Κτήριο: Κ9 Άλσος Αιγάλεω 90 θέσεων, 0 τ.μ.
Τοποθεσία
011
Αίθουσα Α.011 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Α Αρχαίος Ελαιώνας 182 θέσεων, 187.03 τ.μ.
Τοποθεσία
109β
Αίθουσα Α.109β Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Α Αρχαίος Ελαιώνας 0 θέσεων, 80.1 τ.μ.
Τοποθεσία
110
Αίθουσα Α.110 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Α Αρχαίος Ελαιώνας 65 θέσεων, 69 τ.μ.
Τοποθεσία
111
Αίθουσα Α.111 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Α Αρχαίος Ελαιώνας 65 θέσεων, 72 τ.μ.
Τοποθεσία
210
Αίθουσα Α.210 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Α Αρχαίος Ελαιώνας 63 θέσεων, 63 τ.μ.
Τοποθεσία
211
Αίθουσα Α.211 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Α Αρχαίος Ελαιώνας 63 θέσεων, 67 τ.μ.
Τοποθεσία
212
Αίθουσα Α.212 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Α Αρχαίος Ελαιώνας 63 θέσεων, 64 τ.μ.
Τοποθεσία
213
Αίθουσα Α.213 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Α Αρχαίος Ελαιώνας 63 θέσεων, 64 τ.μ.
Τοποθεσία
214
Αίθουσα Α.214 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Α Αρχαίος Ελαιώνας 63 θέσεων, 64 τ.μ.
Τοποθεσία
215
Αίθουσα Α.215 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Α Αρχαίος Ελαιώνας 63 θέσεων, 67 τ.μ.
Τοποθεσία
216
Αίθουσα Α.216 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Α Αρχαίος Ελαιώνας 63 θέσεων, 64 τ.μ.
Τοποθεσία
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αίθουσα Α.ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Α Αρχαίος Ελαιώνας 364 θέσεων, 480 τ.μ.
Τοποθεσία
011
Αίθουσα Β.011 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Β Αρχαίος Ελαιώνας 40 θέσεων, 139 τ.μ.
Τοποθεσία
113α
Αίθουσα Β.113α Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Β Αρχαίος Ελαιώνας θέσεων, τ.μ.
Τοποθεσία
114
Αίθουσα Β.114 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Β Αρχαίος Ελαιώνας 135 θέσεων, 140 τ.μ.
Τοποθεσία
116-117
Αίθουσα Β.116-117 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Β Αρχαίος Ελαιώνας 0 θέσεων, 123.52 τ.μ.
Τοποθεσία
218
Αίθουσα Β.218 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Β Αρχαίος Ελαιώνας 127 θέσεων, 155 τ.μ.
Τοποθεσία
221
Αίθουσα Β.221 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Β Αρχαίος Ελαιώνας 110 θέσεων, 138 τ.μ.
Τοποθεσία
222
Αίθουσα Β.222 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Β Αρχαίος Ελαιώνας 115 θέσεων, 69 τ.μ.
Τοποθεσία
223
Αίθουσα Β.223 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Β Αρχαίος Ελαιώνας 63 θέσεων, 69 τ.μ.
Τοποθεσία
225
Αίθουσα Β.225 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Β Αρχαίος Ελαιώνας 30 θέσεων, 72 τ.μ.
Τοποθεσία
226
Αίθουσα Β.226 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Β Αρχαίος Ελαιώνας 117 θέσεων, 69 τ.μ.
Τοποθεσία
 227
Αίθουσα Β. 227 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Β Αρχαίος Ελαιώνας 40 θέσεων, 69 τ.μ.
Τοποθεσία
229
Αίθουσα Β.229 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Β Αρχαίος Ελαιώνας 50 θέσεων, 69 τ.μ.
Τοποθεσία
5
Αίθουσα Β.5 Όροφος: Τρίτος Κτήριο: Β Αρχαίος Ελαιώνας 0 θέσεων, 34.86 τ.μ.
Τοποθεσία
001
Αίθουσα Δ.001 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Δ Αρχαίος Ελαιώνας 130 θέσεων, 120 τ.μ.
Τοποθεσία
002
Αίθουσα Δ.002 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Δ Αρχαίος Ελαιώνας 130 θέσεων, 120 τ.μ.
Τοποθεσία
100-102
Αίθουσα Δ.100-102 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Δ Αρχαίος Ελαιώνας 120 θέσεων, 120 τ.μ.
Τοποθεσία
101
Αίθουσα Δ.101 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Δ Αρχαίος Ελαιώνας 66 θέσεων, 68 τ.μ.
Τοποθεσία
103
Αίθουσα Δ.103 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Δ Αρχαίος Ελαιώνας 58 θέσεων, 68 τ.μ.
Τοποθεσία
104
Αίθουσα Δ.104 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Δ Αρχαίος Ελαιώνας 45 θέσεων, 64 τ.μ.
Τοποθεσία
105
Αίθουσα Δ.105 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Δ Αρχαίος Ελαιώνας 57 θέσεων, 70 τ.μ.
Τοποθεσία
108
Αίθουσα Δ.108 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Δ Αρχαίος Ελαιώνας 52 θέσεων, 64 τ.μ.
Τοποθεσία
110
Αίθουσα Δ.110 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Δ Αρχαίος Ελαιώνας 0 θέσεων, 68 τ.μ.
Τοποθεσία
200-202
Αίθουσα Δ.200-202 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Δ Αρχαίος Ελαιώνας 104 θέσεων, 130 τ.μ.
Τοποθεσία
201
Αίθουσα Δ.201 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Δ Αρχαίος Ελαιώνας 65 θέσεων, 64 τ.μ.
Τοποθεσία
203
Αίθουσα Δ.203 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Δ Αρχαίος Ελαιώνας 65 θέσεων, 130 τ.μ.
Τοποθεσία
204
Αίθουσα Δ.204 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Δ Αρχαίος Ελαιώνας 65 θέσεων, 130 τ.μ.
Τοποθεσία
205
Αίθουσα Δ.205 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Δ Αρχαίος Ελαιώνας 65 θέσεων, 130 τ.μ.
Τοποθεσία
207-209
Αίθουσα Δ.207-209 Όροφος: Δεύτερος Κτήριο: Δ Αρχαίος Ελαιώνας 100 θέσεων, 130 τ.μ.
Τοποθεσία
02
Αίθουσα Ε.02 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Ε Αρχαίος Ελαιώνας 174 θέσεων, 178 τ.μ.
Τοποθεσία
12-13
Αίθουσα Ε.12-13 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Ε Αρχαίος Ελαιώνας 197 θέσεων, 123 τ.μ.
Τοποθεσία
B111
Αίθουσα Ζ.B111 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Ζ Αρχαίος Ελαιώνας 80 θέσεων, 67 τ.μ.
Τοποθεσία
Α006-007
Αίθουσα Ζ.Α006-007 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Ζ Αρχαίος Ελαιώνας 88 θέσεων, 134 τ.μ.
Τοποθεσία
Α008-009
Αίθουσα Ζ.Α008-009 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Ζ Αρχαίος Ελαιώνας 92 θέσεων, 134 τ.μ.
Τοποθεσία
Α107
Αίθουσα Ζ.Α107 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Ζ Αρχαίος Ελαιώνας 46 θέσεων, 66 τ.μ.
Τοποθεσία
Α115-116
Αίθουσα Ζ.Α115-116 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Ζ Αρχαίος Ελαιώνας 92 θέσεων, 133 τ.μ.
Τοποθεσία
Α117
Αίθουσα Ζ.Α117 Όροφος: Πρώτος Κτήριο: Ζ Αρχαίος Ελαιώνας 0 θέσεων, 67 τ.μ.
Τοποθεσία
Β001
Αίθουσα Ζ.Β001 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Ζ Αρχαίος Ελαιώνας 110 θέσεων, 136 τ.μ.
Τοποθεσία
Β002
Αίθουσα Ζ.Β002 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Ζ Αρχαίος Ελαιώνας 96 θέσεων, 134 τ.μ.
Τοποθεσία
Β009
Αίθουσα Ζ.Β009 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Ζ Αρχαίος Ελαιώνας 48 θέσεων, 67 τ.μ.
Τοποθεσία
Β010
Αίθουσα Ζ.Β010 Όροφος: Ισόγειο Κτήριο: Ζ Αρχαίος Ελαιώνας 44 θέσεων, 68 τ.μ.
Τοποθεσία